Drönarflygning

Publicerad: 7 november 2023 Uppdaterad: 23 november 2023
Drönarflygningar För att förbättra kommunens kartunderlag genomförs fotografering med drönare. Kartenheten har sedan 2018 använt sig av drönare i verksamheten för att i huvudsak skapa ortofoton som används vid ajourföring av kommunens baskarta. Bilderna retuscheras för att ta bort eventuella människor och fordon i rörelse. Den bästa tiden för insamling av bilder från luften är på våren efter snösmältningen men innan lövsprickningen. Då syns de flesta detaljer som är intressanta för kartproduktionen exempelvis byggnader, vägkanter och vattendrag. Men för specifika ändamål kan drönarflygningar genomföras året om. Planen just nu är att kartera områden enligt nedan under 2024: Nya industriområdet söder Örjastäppan/Mossvägen, Mora Sanda/Noreberg, Mora Broåkern, Norelund, Mora Måmyren, Pintorp, Hedens industriområde, Rödmyren, Mora Morkarlbyvägen, Selbäcksvägen, Mora Kanadaområdet, Mora Styversbacken/ Löva strand, Orsa Läde, Mora  
Senast uppdaterad: 23 november 2023