Kartor och mätning

Kartenheten är en avdelning inom Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa och till oss vänder du dig när det gäller kartor eller mätningsuppdrag av olika slag.