Ärenden och handlingar

Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder.

En arkivlåda med pärmar i olika färger ser ut att komma ut ur en bärbar bildskärm. Fotomontage.

I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen, skickas ut eller skapas av kommunen är allmänna handlingar. För att hålla koll på alla handlingar som kommer in eller skapas inom kommunen registreras de i olika verksamhetssystem.

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen, förutom de som är sekretessbelagda. Om du vill ta del av en allmän handling är kommunen skyldig att lämna den till dig så snart som möjligt.

  • Om du vill ta del av en relativt ny handling eller ett pågående ärende ska du kontakta den förvaltning som hanterar frågan.
  • Har du frågor eller funderingar kring äldre handlingar eller ett avslutat ärende kan du kontakta kommunarkivet.
  • Om du är osäker på vem du ska kontakta kan du skicka din fråga till vår officiella e-postlåda: orsa.kommun@orsa.se eller ringa vårt kontaktcenter 0250-55 21 00.
Senast uppdaterad: 12 mars 2024