Ekonomi och budget

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2021 samt få en överblick över kommunens ekonomi, budget och årsredovisningar.

Så här användes en hundralapp till kommunens verksamheter 2021

Kronor

Verksamhet

28,23 kr

Äldre- och handikappomsorg

18,00 kr

Grundskola och fritidsverksamhet

8,64 kr

Gymnasienämndsverksamhet

7,54 kr

Förskola

6,98 kr

Årets Resultat

6,97 kr

Stödfunktioner, administration, utvecklingsmedel med mera

6,34 kr

Individ- och familjeomsorg

6,10 kr

Pensioner

2,47kr

Fritidsverksamhet

2,26 kr

Gata och park

1,50 kr

Försörjningsstöd

1,40 kr

Räddningstjänst

1,29 kr

Kulturverksamhet och bibliotek

1,23 kr

Arbetsmarknadsåtgärder

1,04 kr

Byggnadsnämndsverksamhet

0,99 kr

Musikskolan

0,38 kr

Turism

0,31 kr

Miljö- och hälsoskydd

0,31 kr

Näringslivsåtgärder

0,28 kr

Föreningsbidrag

0,13 kr

Vatten o avlopp

-0,00 kr


Ränteintäkter

– 0,40 kr

Integration

– 2,00 kr

Övrigt

Var kommer kommunens pengar ifrån (2021)

Andel

Vad

83,0 procent

Skatteintäkter och generella statsbidrag

8,9 procent

Statsbidrag och övriga bidrag

3,9 procent

Taxor och avgifter

2,4 procent

Försäljning av verksamhet och entreprenad

1,1 procent

Hyror och arrende

0,7 procent

Försäljning

I kommunens verksamhetsplan med budget redogörs den politiska viljan. Den berättar vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sina verksamhetsmål och inte överskrida de ekonomiska ramarna. Här kan du läsa de senaste kommunplanerna.

2022 , 26 MB.

2021 , 1.9 MB.

Kommunens årsredovisning berättar vad kommunen har jobbat med under året. I årsredovisningen följs kommunplanen upp och redovisar vad varje verksamhet har gjort samt hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna.

2021 , 5.6 MB.

2020 , 6.2 MB.

2019 , 11.2 MB.

2018 , 3.7 MB.

2017 , 13.7 MB.

2016 , 2.7 MB.

2015 , 2.6 MB.

2014 , 2.1 MB.

2013 , 2.5 MB.

2012 , 4.7 MB.

2011 , 3.6 MB.

2010 , 1.7 MB.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delårsrapport 2021.pdf , 936.4 kB. 936.4 kB 2022-04-21 08.19
Delårsrapport 2020.pdf , 1.4 MB. 1.4 MB 2021-02-15 08.53
Delårsrapport 2019.pdf , 2.7 MB. 2.7 MB 2019-12-10 15.16
Delårsrapport 2017.pdf , 2.4 MB. 2.4 MB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2016.pdf , 967.4 kB. 967.4 kB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2015.pdf , 1.1 MB. 1.1 MB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2014.pdf , 18 MB. 18 MB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2013.pdf , 9.2 MB. 9.2 MB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2012.pdf , 1.5 MB. 1.5 MB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2011.pdf , 12.6 MB. 12.6 MB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2010.pdf , 720.5 kB. 720.5 kB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2009.pdf , 613.7 kB. 613.7 kB 2019-01-31 11.02
Delårsrapport 2008.pdf , 1.6 MB. 1.6 MB 2019-01-31 11.01

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten, det vill säga den inkomstskatt som medborgarna betalar varje månad.

Kommunalskatten består av två delar: skatt till kommunen och skatt till Region Dalarna

Skatt till Orsa kommun
Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt till kommunen. I Orsa uppgår skattesatsen under inkomstår 2021 till 22.42 kronor per hundralapp, det vill säga 22.42 procent av Orsabons beskattningsbara inkomst.

Skatt till Region Dalarna
Skatten till Region Dalarna uppgår inkomståret 2021 till 11,63 kronor per hundralapp eller 11,63 procent av beskattningsbar inkomst.

Kommunen tar emot och skickar fakturor både på papper och elektronisk väg (e-fakturor).

Vi vill att alla våra leverantörer ska skicka e-fakturor och att så många som möjligt av våra kunder tar emot e-fakturor.

Kundfakturor

  • Om du vill ha e-faktura gör du din anmälan via din internetbank. När du registrerar en betalning får du en förfrågan om anmälan till e-faktura om din bank är ansluten till e-fakturatjänsten. Följ därefter anvisningarna för just din internetbank.
  • Har du tidigare betalat dina fakturor till Orsa kommun via autogiro kommer det att upphöra i och med att du ansluter dig till e-faktura. I stället kan du i flera internetbanker välja funktionen e-faktura privat med automatisk hantering.

Leverantörsfakturor

Senast uppdaterad: 30 juni 2022