Kommunal service

Kommunen är till för att lämna grundläggande service till alla som bor och vistas i kommunen. Men hur bra är vi på det? På den här sidan kommer vi att redovisa de mätningar vi gör för att hålla så god kvalitet som möjligt.

Orsa kommun har gått med i mätningen Insikt Länk till annan webbplats. (tidigare benämnd Löpande Insikt) som arrangeras av kommunernas organisation SKR. Från och med 2019 deltar Orsa i mätningen vilket innebär att kommunen, näringslivet och invånare i Orsa kommer att få resultat på hur servicen inom våra myndigheter upplevs. Resultaten kommer att synas i en årlig kommunjämförelse som SKR gör.

I april görs en jämförelse som bygger på enkäter frånföregående år. Servicen mäts med hjälp av enkäter som skickas ut till företag och privatpersoner som haft ärenden med kommunens myndigheter.

De myndighetsområden som kommer att mätas är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Här kan du jämföra verksamheten i 260 av landets kommuner.

Läs mer på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Läs Orsas resultat för KKiK här Länk till annan webbplats.

I SCB:s medborgarundersökning får Orsas invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Sveriges kommuner.

Orsa kommun är årligen med i medborgarundersökningen. Här kan du ta del av resultaten från 2023: presentationen , 631.3 kB. och resultatrapporten , 306.3 kB..

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

I Kolada, databasen för kommuner och regioner, kan du jämföra kommunal statistik över flera år och mellan olika kommuner.

Läs mer på KOLADA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024