Kommunal service

Kommunen är till för att lämna grundläggande service till alla som bor och vistas i kommunen. Men hur bra är vi på det? På den här sidan kommer vi att redovisa de mätningar vi gör för att hålla så god kvalitet som möjligt.

Orsa kommun har gått med i mätningen Insikt (tidigare benämnd Löpande Insikt) som arrangeras av kommunernas organisation SKL. Från och med 2019 deltar Orsa i mätningen vilket innebär att kommunen, näringslivet och invånare i Orsa kommer att få resultat på hur servicen inom våra myndigheter upplevs. Resultaten kommer att synas i en årlig kommunjämförelse som SKL gör.

I april görs en jämförelse som bygger på enkäter frånföregående år. Servicen mäts med hjälp av enkäter som skickas ut till företag och privatpersoner som haft ärenden med kommunens myndigheter.

De myndighetsområden som kommer att mätas är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Här kan du jämföra verksamheten i 260 av landets kommuner.

Läs mer på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

I databasen Kolada, kommun- och landstingsdatabasen, kan du jämföra kommunal statistik över flera år och mellan olika kommuner.

Läs mer på KOLADA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 31 maj 2021