Lämna synpunkter, beröm, fråga eller klagomål

Publicerad: 21 juni 2023 Uppdaterad: 16 februari 2024

Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). Dessa fält måste fyllas i för att du ska kunna skicka in din synpunkt.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på verksamheterna barn och utbildning Länk till annan webbplats. eller stöd och omsorg Länk till annan webbplats. lämnar du dem via våra e-tjänster. För övriga verksamheter använder du nedanstående formulär.

Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna.
Jag vill lämna:

Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör.

Gäller synpunkten någon särskild enhet, plats eller del av verksamhet?

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Du kan också skicka in din synpunkt i ett dokument. Bifoga en fil (ett dokument eller en bild).
Önskar svar * (obligatorisk)
Ange om och hur du önskar få svar på din synpunkt. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för det sätt du vill bli kontaktad på.
Önskar svarVerifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 16 februari 2024