Så här tog vi fram visionen.

Arbetet med att ta fram visionen för 2050 var brett. Vi ville involvera så många som möjligt. Det innebar att vi hade invånardialoger, ungdomsdialoger och ett flertal möten innan politiker och tjänstemän i workshops tog fram inriktningen. Här hittar du det material som låg till grunden för arbetet.

Människor som håller i kugghjul. Illustration. 
Senast uppdaterad: 8 juni 2024