Starta och driva företag

I Orsa kommun är det Näringslivskontoret som arbetar med näringslivsfrågor, näringslivsutveckling, service och rådgivning för företag. Näringslivskontoret är en länk mellan näringsliv och kommun. Näringslivskontoret bevakar och kommunicerar näringslivets intressen och behov för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.