Starta och driva företag

Välkommen till Näringslivskontoret i Orsa, länken mellan näringsliv och kommun. Här kan du få hjälp med frågor, service och rådgivning kopplat till din verksamhet. Vi hjälper dig rätt när du vill starta, utveckla eller etablera företag i Orsa. Vi skapar mötesplatser och nätverk för dig som företagare. Vi bevakar och kommunicerar näringslivets intressen och behov för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i kommunen.