Äldreombud

Till äldreombudet kan du som är äldre vända dig om du upplever det svårt att hitta rätt i kontakten med Orsa kommun.

Äldreombudet har som uppgift att ge råd och stöd till äldre i kontakter med kommunen. Uppgifter om dig hos äldreombudet behandlas i förtroende och äldreombudet får inte föra uppgifter vidare om inte du själv vill.

Senast uppdaterad: 20 mars 2023