Äldreombud

Till äldreombudet ska du som är äldre vända sig om du upplever det svårt att hitta rätt i kontakten med Orsa kommun och andra myndigheter.

Äldreombudet har som uppgift att ge råd och stöd till äldre i kontakter med kommunen och andra myndigheter. Uppgifter om dig hos äldreombudet behandlas i förtroende och äldreombudet får inte föra uppgifter vidare om inte du själv vill.

Senast uppdaterad: 11 juli 2022