Demens

För dig med demenssjukdom finns dagverksamheter där du kan delta i aktiviteter och få gemenskap i mindre grupper. Du kan ansöka om dagverksamhet hos våra biståndshandläggare.

Närbild på äldre kvinnas öga


Ljusglimten är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. På Ljusglimten har man trevligt tillsammans under vardagliga former. Man äter frukost, lunch och eftermiddagskaffe gemensamt. På Ljusglimten jobbar man utifrån individuella behov och önskemål. Dagarna planeras utifrån varje individs genomförandeplan.

För att vistas på Ljusglimten krävs ett biståndsbeslut.

Man ansöker hos Norra Dalarnas Myndighetsservice

Senast uppdaterad: 4 december 2020