Nyanlända med uppehållstillstånd

När en person har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket anvisas personen till en kommun. Här kan du läsa mer om kommunens ansvar och hur vi arbetar med olika projekt och aktiviteter för att vägleda dig in i samhället.