Etablering i samhället

För dig som nyanländ med uppehållstillstånd kan kommunen hjälpa till med etableringen i samhället. Vi stöttar dig utifrån dina förutsättningar och din vilja att integreras i det svenska samhället.

Kommunen har ansvar för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället under de två första åren du vistas här.

Som nyanländ med uppehållstillstånd kan du få hjälp med frågor som gäller:

Om du är anvisad till Orsa kommun får du även hjälp med att ordna bostad.

Etableringsprogram
Arbetsförmedlingen hjälper dig med att lägga upp en plan, ett så kallat etableringsprogram, för att underlätta och påskynda din etablering i samhället. I programmet ingår det bland annat att du ska lära dig svenska, få praktik eller studera för att så småningom få ett jobb och kunna försörja dig själv. Alla som har detta program har också rätt till en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Samverkan med företag, organisationer och föreningar
Vi tror att den snabbaste vägen till integration går via jobb, svenska språket och delaktighet i det civila samhället. För att underlätta din etableringen samverkar därför kommunen med företag, föreningar och frivilliga organisationer genom olika aktiviteter.

Antal nyanlända per kommun

Det är Länsstyrelsen som fördelar hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot.

Det styrs beroende på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024