Sjukvård och tandvård

I de flesta fall ansvarar Region Dalarna för hälso- och sjukvård i Sverige. Här kan du läsa mer om vem du ska vända dig till. Om läget är livshotande, ring 112.

Du kan läsa om hälso- och sjukvård på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vårdcentral eller akutmottagning
Om du eller någon anhörig har problem med hälsa och sjukdom ska du i första hand kontakta din vårdcentral.

Hemsjukvård
Har du behov av hemsjukvård ska du vända dig till din vårdcentral. Ansvaret för hemsjukvården ligger hos kommunen, men vårdcentralen kontaktar kommunen om du har rätt till hemsjukvård.

Tandvård
Vid tandproblem kan du vända dig till Folktandvården, de välkomnar patienter i alla åldrar och oavsett om det handlar om hål i tänderna, tandställning eller protes.

Mödravårdscentral och barnavårdscentral
Du har rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård och vård enligt smittskyddslagen.


Senast uppdaterad: 11 juli 2022