Äldreboende

Det finns olika boendeformer för dig som är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende.

Fem personer fikar, de sitter vid ett bord på ett boende. Foto.

Fikastund på Lillåhem i Orsa.

Särskilt boende på Lillåhem

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses i hemmet, kan du vara berättigad till omvårdnad på särskilt boende. Det är dina behov som styr om du blir beviljad särskilt boende, inte en diagnos eller behovens orsak.

På boendet får du dygnet runt hjälp med all den omvårdad och omsorg du behöver. Du kan bo kvar på boendet livet ut. På boendet finns sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Läkare kommer regelbundet till boendet.

Du har kontrakt på din lägenhet och kan beviljas bostadstillägg som du själv (eller med stöd av närstående) ansöker om. Förutom hyran betalar du en avgift för omsorg och mat.

Du som bor på Lillåhem erbjuds möjlighet till att delta i olika aktiviteter såsom musik, sång, bingo med mera. Du får ett nytt program varje vecka.

Lillåhem är beläget vid den natursköna Lillån. Du som bor på Lillåhem erbjuds möjlighet att fiska sommartid.

För att flytta till ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från Norra Dalarnas myndighetsservice. Väntetiden på plats i särskilt boende varierar över tid. Du kan inte ställa dig i kö till Lillåhem (eller Orsagården) innan du har ett beslut från biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende Länk till annan webbplats.

  1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

  2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.

  3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.

  4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
    • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
    • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.

Väntetid för särskilt boende

För den som har ansökt och fått beslut om särskilt boende är det oftast viktigt att få flytta in snarast. Därför försöker vi på alla sätt att göra väntetiden så kort som möjligt.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024