Äldreboende

Det finns olika boendeformer för dig som är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende.

Fem personer fikar, sitter vid ett bord på ett boende. Foto.

Fikastund på Lillåhem i Orsa.

Särskilt boende i Orsa

För dig som har omfattande vård- och omsorgsbehov.

Boendet består av en lägenhet som du hyr. Förutom hyran betalar du en avgift för hjälp, omsorg och mat. Eftersom du har kontrakt på din lägenhet kan du beviljas bostadstillägg.

Lägenheterna är handikappanpassade och har trygghetslarm. Du har tillgång till omvårdspersonal dygnet runt. Du har också tillgång till hälso- och sjukvård, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

I Orsa finns äldreboendet Lillåhem.

För att ansöka om särskilt boende tar du kontakt med biståndshandläggaren på Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Senast uppdaterad: 24 maj 2022