Äldreboende

Det finns olika boendeformer för dig som är äldre eller som har andra behov av stöd som gör att du inte kan bo i eget boende.

Fem personer fikar, de sitter vid ett bord på ett boende. Foto.

Fikastund på Lillåhem i Orsa.

Särskilt boende i Orsa

För dig som har omfattande vård- och omsorgsbehov.

Boendet består av en lägenhet som du hyr. Förutom hyran betalar du en avgift för hjälp, omsorg och mat. Eftersom du har kontrakt på din lägenhet kan du beviljas bostadstillägg.

Lägenheterna är handikappanpassade och har trygghetslarm. Du har tillgång till omvårdspersonal dygnet runt. Du har också tillgång till hälso- och sjukvård, arbetsterapeuter och sjukgymnast.

I Orsa finns äldreboendet Lillåhem.

Ansök om särskilt boende Länk till annan webbplats.

  1. En handläggare kommer kontakta dig och/eller din företrädare för att påbörja en utredning om ditt behov av hjälp och stöd.

  2. Handläggaren gör en utredning om vilket behov du har. Ibland behöver handläggaren information från andra än dig, till exempel sjukvård eller anhöriga. Vi behöver ditt samtycke för att få hämta denna information.

  3. Handläggaren gör en bedömning av dina behov och din rätt till hjälp. Det är ditt individuella behov tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och kommunens riktlinjer som ligger till grund för beslutet. Utgångspunkten i socialtjänstlagen är att om man kan klara något själv så ska man göra det själv. Lagen slår också fast att hjälpen från kommunen ska tillförsäkra den hjälpbehövande en skälig levnadsnivå.

  4. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.
    • Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp att överklaga av handläggaren som fattat beslutet.
    • Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.
Senast uppdaterad: 20 februari 2023