Korttidsboende

Behöver du utökat stöd under en kortare period kan korttidsboende vara ett bra alternativ för dig. Ibland behöver dina närstående kanske resa bort eller vila. På korttidsboendet finns personal dygnet runt.

Du kan bli beviljad plats på korttidsboende om du har

  • ett stort omvårdnads- och/eller tillsynsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet
  • anhöriga som är i behov av avlastning, tillfälligt eller regelbundet
  • behov av vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Ansök om plats på ett korttidsboende
I samtliga fall ska du ansöka om plats på korttidsboende hos Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Ansökan och regelverk

Måltider under korttidsvistelsen
När du bor på korttidsboende får du frukost, lunch, kvällsmål och kaffe eller te. För måltider betalar du 146 kronor per dag.

Vad kostar det att bo på korttidsboende?
För de första 14 dagarna som du bor på korttidsboendet betalar du en fast avgift på 93 kronor per dag för den vård och omsorg du får. Efter den 15:e dagen betalar du en lägre avgift som är 70 kronor per dag. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För måltider betalar du 146 kronor per dag.

Till exempel om du bor på korttidsboendet en dag och vill äta alla måltider betalar du 239 kronor (146 kronor + 93 kronor).

Orsa kommuns korttidsboende är placerat på Orsagården, avdelningen Sparven

Senast uppdaterad: 3 december 2020