Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Äldre kvinna i rullstol håller sjuksköterska i handen

Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvård under lång tid. Du kontaktar din vårdcentral om du har behov av att få hemsjukvård. Hemsjukvårdens sjuksköterskor är tillgängliga dygnet runt. Du kan dessutom få hjälp av arbetsterapeuter och sjukgymnaster under dagtid på vardagar.

Sjukvårdsinsatser
Sjukvårdsinsatser utförs framför allt av sjuksköterskor men de kan ibland ge en undersköterska i uppgift att utföra vissa sjukvårdsinsatser, till exempel såromläggning, hjälp med läkemedel eller provtagning.

För dig som är beviljad hemsjukvård kan kommunens sjuksköterskor nås via telefon: 0250-55 23 80

Senast uppdaterad: 9 november 2023