Rehabilitering

Hemsjukvårdens arbetsterapeut och sjukgymnast hjälper dig med den rehabilitering som du kan få i hemmet.

Rehabilitering i hemmet med instruktion av sjukgymnast.

Det kan vara rörelse- och träningsprogram eller träning i vardagliga aktiviteter. Behöver du anpassa din bostad eller behöver du hjälpmedel är det också hit du vänder dig.

Du kan vända dig till arbetsterapeuten/sjukgymnasten om du

  • bor i särskilt boende
  • bor i gruppbostad
  • har stödboende inom LSS
  • vistas vid korttidsenhet
  • vistas vid dagverksamhet
  • vistas vid daglig verksamhet
  • bor i eget boende och av medicinska skäl inte kan besöka vårdcentral.
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023