Dammbrott

I Dalälven finns ett 15-tal större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Trängsletsjön. Foto.

Trängsletsjön i Norra Dalarna

Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar i stället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen.

Information om dammbrott

I Orsa kommun får du information om dammbrott via radio P4, tv, text-tv, webbplatsen orsa.se och kommunala verksamheter.

Om Trängsletdammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär sex till sju timmar innan vattnet når Orsa centrum.

Via den interaktiva kommunkartan nedan kan du se den maximala utbredningen av översvämning vid olika vattennivåer om Trängsletdammen skulle brista.

Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott bör du som kan ordna egen transport lämna riskområdet snarast. Har du ingen annanstans att ta vägen, ta dig till din utrymningsstation. Där får du hjälp och mer information om situationen.

Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i radio P4.

Utrymningsstationer i Orsa

Boende inom centrala Orsa, Lisselhed, Lindänget, Näset, Sandhed, Hansjö och Bäcka förväntas behöva evakueras vid ett dammbrott.

Utrymningsstationer är

  • Bergetskolan
  • Hansjö bygdegård.

Utrymning av skolor, förskolor och boenden

I kommunala verksamheter inom riskområdet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet, ansvarar personalen för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhöriga följer med personalen till utrymningsstationen.

Upplysningscentral upprättas

För att de som drabbas ska kunna få och lämna information, sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en upplysningscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon anhörig saknas.

Telefonnumret till upplysningscentralen får du i samband med en krissituation via webbplatsen orsa.se, radio P4, text-tv och på din utrymningsstation.

Frågor och svar kring utrymning

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?
Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?
Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en uppsamlingsstation om läget är akut.

Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor?
Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens upplysningscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?
Ja.

Kan jag hjälpa till med något?
Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens upplysningscentral.

Senast uppdaterad: 27 december 2022