Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För att få parkeringstillståndet ska ditt rörelsehinder innebära att du har väsentligt svårt att röra dig mellan parkeringsplatsen och dit du behöver ta dig.

Parkeringsskylt, handikapp-parkering

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • Du som är förare och har mycket svårt att gå till och från ditt fordon inom rimligt gångavstånd.
  • Du som har ett rörelsehinder och inte själv kör bil kan i undantagsfall få ett parkeringstillstånd - om du är beroende av förarens ständiga hjälp utanför fordonet. Du kan exempelvis ha allvarliga problem med balans eller yrsel.
  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning, exempelvis fobier, kan få tillstånd om de psykiska problemen kraftigt begränsar din förmåga att gå. Intyg från läkare med specialistkompetens i psykiatri krävs.
  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån, och kan dras in om det missbrukas.

Tillståndsansökan ska innehålla foto och namnteckning samt läkarintyg.

Ansökningsblankett finns att hämta i Orsa kommuns kontakcenter samt hos verksamhetsområde Samhälle, se besöksadress nedan.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023