Parkeringstillstånd

Du som har ett rörelsehinder kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. För att få parkeringstillståndet ska ditt rörelsehinder innebära att du har väsentligt svårt att röra dig mellan parkeringsplatsen och dit du behöver ta dig.

Parkeringsskylt, handikapp-parkering

Som företag kan man ibland behöva ett tillfälligt parkeringstillstånd, så kallad dispens från trafikföreskrift, till exempel vid regelbundna varuleveranser. För att få dispens ska man ansöka med uppgifter om varför och var man önskar parkera.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • Du som är förare och har mycket svårt att gå till och från ditt fordon inom rimligt gångavstånd.
  • Du som har ett rörelsehinder och inte själv kör bil kan i undantagsfall få ett parkeringstillstånd - om du är beroende av förarens ständiga hjälp utanför fordonet. Du kan exempelvis ha allvarliga problem med balans eller yrsel.
  • Du som har en psykisk funktionsnedsättning, exempelvis fobier, kan få tillstånd om de psykiska problemen kraftigt begränsar din förmåga att gå. Intyg från läkare krävs.
  • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån, och kan dras in om det missbrukas.

Var gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Tillståndet gäller bara på kommunens parkeringar och under den giltighetstid som anges. För parkering vid ditt boende får du kontakta din hyresvärd, där gäller inte tillståndet.

Hur ansöker jag?

Tillståndsansökan ska innehålla foto och namnteckning samt läkarintyg.

Ansökningsblankett finns att hämta i Orsa kommuns kontaktcenter i kommunhuset. Du kan också fylla i formuläret nedan så får du en blankett hemskickad, som du sedan kompletterar med namnteckning, foto och läkarintyg.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är kostnadsfritt i Orsa kommun. Tillståndet skickas hem till dig när det är färdigt.Verifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 18 mars 2024