Parkeringar

I Orsa kommun är det fri parkering på alla kommunens parkeringar. Parkeringsplatserna har olika tidsbegränsningar så var observant på vad som gäller där just du parkerar.

Bilar som står parkerade under långa perioder kan komma att flyttas av kommunen. Under vintertid kan det vara begränsad tillgång till vissa parkeringsplatser på grund av vinterväghållning.