Parkeringar

I Orsa kommun är det fri parkering på alla kommunens parkeringar. Parkeringsplatserna har olika tidsbegränsningar så var observant på vad som gäller där just du parkerar.

På vardagar gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat föreskrivs, inom tättbebyggt område, vilket regleras av den nationella trafikförordningen. Regeln innebär att du får stå parkerad på samma plats under ett dygn, därefter måste du flytta din bil. Bilar som står parkerade under långa perioder kan komma att flyttas av kommunen.

Under vintertid kan det vara begränsad tillgång till vissa parkeringsplatser på grund av vinterväghållning.