Trafiksäkerhet

En bra och säker trafikmiljö skapar vi tillsammans.

Kommunen kan inte med regler och fysiska åtgärder ensamt skapa en säker trafikmiljö. Alla har ansvar för säkerheten i trafiken och alla trafikanter måste ta ansvar för sin egen samt andras säkerhet genom att hålla sig till de lagar och bestämmelser som finns. Som trafikant ska du använda bilbälte, cykelhjälm om du är under 15 år, alltid köra nykter och följa trafikregler och hastighetsbegränsningar. Från kommunens sida tar vi på oss att hålla våra gator och vägar trafiksäkra.

På vissa gator och vägar har vi valt att begränsa hastigheten, det för att alla som vistas på och omkring vägen ska vara trygga och säkra.

Information om trafiksäkerhet, trafikregler och vägmärken finns hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att vara uppmärksam på vad som händer runt omkring dig och var noga med att hålla avstånd - även till exempelvis cyklister och gående. De är också trafikanter som kan göra en oväntad rörelse. Kör inte fortare än vad som är tillåtet, och var extra uppmärksam och försiktig vid anslutande utfarter och platser där barn vistas. I bostadsområdena till exempel kan du räkna med att det alltid finns barn som rör sig. Enligt lag måste du lägga mobiltelefonen åt sidan medan du kör.

Se regelbundet över och serva din cykel. Finns det exempelvis reflexer, lampor och en fungerande ringklocka på den? Cykla i första hand på cykelbanor om det finns. Trottoarer och gångbanor är för fotgängare, inte för cyklister. Finns det ingen cykelbana så ska du cykla på gatan. Parkera alltid din cykel i ett cykelställ om det finns, då vet du att cykeln inte står i vägen för övriga trafikanter. Använd alltid hjälm, om du är under 15 år är det ett lagkrav. Var uppmärksam på trafiken runtomkring, för din egen säkerhet på cykeln. Vintertid kan det vara en bra idé att montera dubbdäck på cykeln.

Gör det enkelt och tryggt för trafikanter på din gata genom att se till att träd och häckar inte skymmer sikten. Testa gärna sikten vid din tomt genom att sätta dig i en bil och titta; ser du vad som händer bakom häcken/runt hörnet/på den korsande gatan? Om inte, se till att klippa din häck eller buske.

Om du upplever att trafiken kör för fort i ditt bostadsområde eller på väg utanför din tomt kan du vända dig till verksamhetsområde Samhälle så att de kan utreda detta samt eventuellt göra hastighetsnedsättande åtgärder.

Var observant på att kommunen endast kan göra åtgärder på kommunala vägar.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024