Allmänna och enskilda arkiv

I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och region. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner.

Lådor i arkiv.

Kommunarkivet är ett allmänt arkiv med material från Orsa kommun. Arkivet belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till nutid. Det speglar främst olika politiska beslut och myndighetsutövning. I kommunarkivet finns information om människor som bott och verkat i kommunen.

Det här finns i kommunarkivet
I kommunarkivet finns olika handlingar som du som forskar kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från skolor, olika typer av protokoll och räkenskaper.

Enskilda arkiv
Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. I Orsa kommun finns Orsa Besparingsskogs arkiv. I deras arkiv ingår material om Orsa sockens historia. Här finns information om skogsfastigheter med skogskartor, dokument om Orsa sjukstuga, byakistor, Orsa-Härjedalens järnväg, Orsa kvarn ekonomisk förening och Jordbrukskommittén från slutet av 1800-talet med mera.

Dalarnas folkrörelsearkiv
Dalarnas Folkrörelsearkiv är en opolitisk och ideell förening som har till uppgift att dokumentera, samla in, ordna och bevara handlingar som tillhör eller har tillhört föreningslivet i Dalarna.   

Dalarnas folkrörelsearkiv Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 mars 2023