Släkt- och hembygdsforskning

Att forska om släkt eller hembygd är spännande och lärorikt. Det är ett sätt att ta till vara på och förvalta sin historia, och ett sätt att föra den vidare.

Höstmarknad bakom nya Tingshuset 1904

Höstmarknad bakom nya Tingshuset 1904

I kommunarkivet kan du hitta information som kan vara till hjälp vid släktforskning. Vi kan hjälpa dig att söka efter information om enskilda personer som kan finnas i kommunarkivet.

För att kunna hitta den information du söker någorlunda snabbt behöver vi bland annat veta ungefär när i tiden informationen gäller. I vissa fall kan du sedan själv komma och leta vidare i handlingarna.

På övervåningen i Kulturhuset finns ett rum med en dator för släktforskning. Här kan du söka i den digitala databasen Arkiv Digital. Det är en databas med inskannade bilder av kyrkoböcker i färg. För mer information kontakta Orsa kulturhus och bibliotek på telefon 0250‑55 22 61.

I kommunarkivet kan vi hitta information som kan vara till hjälp vid släktforskning. Vi har inte möjlighet att göra släktforskningen åt dig, men vi hjälper gärna till att leta fram information om enskilda personer som kan finnas i arkiven. Detta kan vi göra genom att

  • se i skolhandlingar och hitta information om elever och vårdnadshavare
  • läsa i socialakter, register och övriga liggare för att få ytterligare information om bland annat syskon och fosterfamiljer och så vidare.

För att kunna hitta den information vi söker någorlunda snabbt behöver vi göra en tidsbegränsning på några år. I många fall kan du sedan själv komma och leta vidare i handlingarna.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023