Bidrag, stöd och stipendier

I kommunen finns det olika bidrag och stöd att söka för föreningar. Här hittar du information om de alternativ som finns.

Alla ideella föreningar kan söka föreningsstöd.

För att kunna få stödet behöver er förening normalt uppfylla dessa grundkrav:

 • Verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
 • Öppen för alla och har huvuddelen av medlemmarna i Orsa
 • Allmännyttigt ändamål
 • Ordnad ekonomisk hantering

Föreningen ska kunna visa att den aktivt arbetar för jämställdhet och har antagit regler mot droger och mobbning. Föreningarna måste också ansluta sig till kommunens policy för mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats.

Föreningstödet består av ett flertal olika stödformer. I dokumentet Policy för stöd till föreningar hittar du information om samtliga.

Sista ansökningsdag
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 25 augusti/25 februari.
Övriga föreningsstöd 30 april.

Syftet med evenemangsstödet är att locka evenemang till Orsa med omnejd. De evenemang som Orsa kommun vill stödja ska bidra till att förstärka bilden av Orsa för både medborgare och besökare. Det innebär att evenemangen blir en viktig utvecklingsfaktor! Det ska vara kul - och så enkelt som möjligt - att arrangera evenemang i Orsa.

Evenemangsstödet är främst till för att stödja större evenemang. Ta gärna kontakt med Näringslivssamordnare Klaus Csucs, 0250-55 21 18, som är evenemangsansvarig innan ni lämnar in ansökan.

Stöd går i första hand till evenemang som i huvudsak lever upp till följande kriterier:

 • Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud för Orsabor - och besökare
 • Evenemanget ökar kännedomen om Orsa i världen
 • Evenemanget befäster den bild av Orsa som vi vill visa upp
 • Evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Orsa
 • Evenemanget har en hög kvalitet
 • Evenemanget är långsiktigt och utvecklingsbart
 • Evenemanget bidrar till att utveckla Orsa som boende, företags- och besöksort
 • Evenemanget ska följa Orsa kommuns vision och värdegrund

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

Läs mer om hur du söker evenemangsstöd i Ansökan om evenemangsstödlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 februari 2019