Bidrag, stöd och stipendier

I kommunen finns det olika bidrag och stöd att söka för föreningar. Här hittar du information om de alternativ som finns.

Syftet med evenemangsstödet är att locka evenemang till Orsa med omnejd. De evenemang som Orsa kommun vill stödja ska bidra till att förstärka bilden av Orsa för både medborgare och besökare. Det innebär att evenemangen blir en viktig utvecklingsfaktor! Det ska vara kul - och så enkelt som möjligt - att arrangera evenemang i Orsa.

Evenemangsstödet är främst till för att stödja större evenemang. Ta gärna kontakt med Näringslivssamordnare Klaus Csucs, 0250-55 21 18, som är evenemangsansvarig innan ni lämnar in ansökan.

Stöd går i första hand till evenemang som i huvudsak lever upp till följande kriterier:

 • Evenemanget ska bidra till ett rikt och inspirerande utbud för Orsabor - och besökare
 • Evenemanget ökar kännedomen om Orsa i världen
 • Evenemanget befäster den bild av Orsa som vi vill visa upp
 • Evenemanget ökar antalet besökare eller företag till Orsa
 • Evenemanget har en hög kvalitet
 • Evenemanget är långsiktigt och utvecklingsbart
 • Evenemanget bidrar till att utveckla Orsa som boende, företags- och besöksort
 • Evenemanget ska ligga i linje med kommunens vision, Orsa Vision 2050

Ansökningar behandlas fortlöpande under året.

Alla ideella föreningar kan söka föreningsstöd.

För att kunna få stödet behöver er förening normalt uppfylla dessa grundkrav:

 • Verksamhet i Orsa kommun för Orsa kommuns invånare
 • Öppen för alla och har huvuddelen av medlemmarna i Orsa
 • Allmännyttigt ändamål
 • Ordnad ekonomisk hantering

Föreningen ska kunna visa att den aktivt arbetar för jämställdhet och har antagit regler mot droger och mobbning.

Föreningsstödet består av ett flertal olika stödformer. I dokumentet Policy för stöd till föreningar , 411.3 kB. hittar du information om samtliga.

Sista ansökningsdag
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 25 augusti/25 februari.
Övriga föreningsstöd 30 april.

Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond 

Information och upplysningar för ansökan av stipendium. 

Syfte och villkor

Fonden instiftades hösten 1999, och dess syfte är att ge ekonomisk hjälp i form av stipendier till ungdomar för deras studier antingen inom musik och sång på gymnasial eller högre nivå, eller naturvetenskapliga studier på universitets‑ och högskolenivå. 

Ansökan

För att kunna få del av stipendierna måste den sökande eller någon av dennes föräldrar vara folkbokförd i Orsa kommun. Ansökan om stipendium ska vara styrelsen för fonden tillhanda senast 15 oktober. Utbetalning av stipendierna sker under december månad.

Blankett för ansökan finns här nedan som PDF och den mejlas till hallstenssonsminnesfond@gmail.com. Scanna och mejla även intyget från skolan/institutionen som visar att du bedriver studier just där.

Vidare information kan ges av :

Jan Segerstedt, 072-734 08 20
Maria Hed Hellström 070-210 61 04
Åsa Sundstedt 070-697 67 59
(ledamöter i fondstyrelsen)

Ansökningsblankett (PDF) , 221.1 kB.

Bygdepeng från vindkraft ska användas till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa kommun. Utdelning av medel får inte gynna enbart en enskild kommersiell aktör utan att det finns ett mycket starkt allmänintresse. Ledande kriterier för fördelning är ökad sysselsättning, ökat antal besökare, ökad inflyttning och stärkt varumärke. Till detta räknas inte vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.

Alla organisationer och projekt som uppfyller kriterierna för fördelning enligt stycket ovan kan söka.

Bygdepeng från vindkraft fördelas årligen och enligt samma tidplan som bygdepeng från vattenkraft, dvs. med sista ansökningsdag den 31 december.

Ansök bygdepeng vindkraft. , 299.2 kB.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021