Hallar och idrottsanläggningar

I Orsa kommun finns flera olika anläggningar och lokaler för idrottsaktiviteter. Här hittar du mer information om anläggningarna och hur du gör för att boka.