Sporthallar

I Orsa kommun finns ett antal sporthallar och gymnastiksalar där det bedrivs idrottsaktiviteter av olika föreningar.

Pojke som klänger i rep i gymnastiksal

Orsa sporthall och simbassäng
Vid Orsaskolan finns sporthallen där det förutom skolaktiviteter pågår innebandy- och fotbollsträning. Här finns även simbassäng och bastu med öppettider för allmänheten.

Dessutom finns mindre gymnastikhallar vid:

  • Bergets skola
  • Digerbergets skola
  • Kyrkbyns skola
  • Skattungbyns skola

Under dagtid på vardagar disponeras lokalerna av skolverksamhet. Från klockan 16.00 tar föreningslivet över verksamheten i lokalerna.

På sporthallen kan du boka gymnastiksalarna utanför skoltid och när de är lediga. Hallen i Skattungbyns skola bokas genom Skattungbyns sportklubb. Under sommar- och jullov är de mindre hallarna i Berget, Digerberget och Kyrkbyns skolor stängda.

Senast uppdaterad: 6 juli 2023