Motionsslingan

Motionsslingan startar bakom Orsa Kaffestuga, på Krokgatan och fortsätter sedan mot båthamnen och campingen och vidare runt i det natursköna Orsa. Längs med slingan finns det skyltar med övningar som du kan välja att göra via bildinstruktioner eller via filmer. Filmerna kan du se om du scannar QR-koden som finns på varje skylt.

Karta över motionsslingan

Karta över motionsslingan

Den här motionsslingan skapades då Korpen ville utveckla den slinga med bilder och övningar som redan fanns. Samtidigt hade kommunen fått in förslag om att ta fram en stig för att öka folkhälsan. I samverkan planerade man den nya motionsslingan, som går genom centrala Orsa. Längs vägen finns ett antal uppmärkta platser "stationer" där du kan stanna och göra olika träningsövningar.

Det finns en längre sträcka på 6 km och en kortare på 4,6 km att välja på. Slingorna delar sig vid Orsa camping. Motionsslingan passar alla åldrar och är framtagen för att få fler människor i rörelse.

Orsakändisar visar träningsövningarna

Vid varje station möter du någon av våra lokala "Orsakändisar". De finns dels med på bild, men du kan även scanna en QR-kod med din mobil och se deras instruktionsfilm med själva övningen.

Första stationen hittar du på Krokgatan, bakom Kaffestugan och slingan går sen vidare mot båthamnen och Orsa camping. Du kan själv välja om du vill starta någon annanstans längs vägen.

Motionsslingan har tagits fram i samverkan mellan Korpen, Orsa kommun och Studiefrämjandet.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024