Kulturpris, kulturstipendium

Orsa kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium som uppskattning, uppmuntran och för förtjänstfull insats inom kulturområdet.

Här presenteras kommunens kulturpris och kulturstipendium samt länkar till andra fonder och stipendier som finns att söka.

Kommunens kulturpris, kulturstipendium

Kulturpriset delas ut jämna år och stipendiet ojämna år. Priset delas ut av kommunstyrelsen.

Har du förslag på kulturpristagare eller kulturstipendiat kan du kontakta Kulturhuset.

Ansökan av kulturstipendiet skall göras till kommunstyrelsen före 31 januari.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.

Du kan läsa mer på deras webbplats Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet har som en av sina viktigaste uppgifter att främja konst- och kulturverksamheter i hela landet.

Du kan läsa mer på Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Stipendier

I Sverige finns många fonder och stiftelser som har stipendier för föreningar och privatpersoner där du bland annat kan söka stipendier för ändamål inom kultur.

Information om olika stipendier hittar du på Kulturstipendier.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelserna i landet tillhandahåller databaser över vilka stipendier som finns i din kommun. Länsstyrelsens stiftelsedatabas Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 januari 2024