Kulturstipendiater

Här hittar du en sammanställning av tidigare kulturstipendiater.

Tidigare kulturstipendiater

År

Pristagare

Motivering

2023

Carl Lovar

En mångsidig musikant som skapar och sprider stor spelglädje både ensam och tillsammans med andra, samt en fin förebild för nästa generations spelmän från Orsa.

2021

Åsa Arvidsson/
Åsa Sundstedt

Årets kulturstipendiater uppmärksammas för sitt gemensamma arbete med musikutbudet i Orsa, för hög kvalitet och mycket god musikalitet, både var och en och tillsammans. ”Åsorna” har redan blivit ett begrepp som hjälper till att stärka Orsas plats på musikkartan.

2019

Anna-Karin Bengtar

Anna-Karin Bengtar är en välbekant och mycket uppskattad röst för Orsabor i alla åldrar. Hennes röst bidrar förtjänstfullt till tonbilden i Orsas kulturliv. Med kulturstipendiet vill kommunen visa sin stora uppskattning för Anna-Karins engagemang och musikalitet.

2017

Leif Borgert

Årets kulturstipendiat är en folkbildare det svänger om. Han har dessutom dokumenterat sina erfarenheter inom såväl utbildning som musik och har dessutom visat att man KAN lära sig uppskatta nya – fast gamla – kulturyttringar vid mogen ålder.

Redan runt skiftet mellan 50- och 60-tal tog han sig ton och lät snart höra om sig i egen orkester. Han övergav visserligen Orsa för en karriär som högskolerektor med mera i bildningen tjänst, men hade den goda smaken att återvända till sina rötter, beväpnad med saxofon och piano. Han engagerade sig snart också i Orsa Operasällskap (trots att alla låtar inte svänger som Ellington).

Han är engagerad i samhällsdebatt och kulturdebatt i synnerhet. Årets kulturstipendiat i Orsa kommun är Leif Borgert.

2015

Slipstensföreningen


2013

Kristina Westerhagen


2011

Britt-Liz Jönsson


2009

Hans Lans


2007

Pelle Klockar/
Per Ström


2005

Seiya Mitazaki


2003

Jörgen Norin


2001

Ingrid Eriksson


1999

Anders Hanser


1997

Ole Dahl


1995

Vaino Ranung


1993

Birgit Bergkvist


1991

Gullan Sundberg


1989

Atle Lenner/Irma Ståbi/Anders Ståbi


1987

Erik Berg/Hanser Lina Göransson/ Erik Göransson


Senast uppdaterad: 12 januari 2024