Naturområden, naturreservat

En av de största tillgångarna i Orsa kommun är den rika och varierande naturen. För att skydda naturmiljöer och kulturlandskap kan skyddsområden, naturreservat eller nationalparker inrättas. Det är en del i naturvården och är både ett kommunalt och ett statligt ansvar.

I Orsa kommun finns det 13 naturreservat. Där hittar du bland annat skyddsvärda biotoper, myllrande djurliv och orörd natur. Besök gärna dessa fantastiska platser!

Naturreservat i Orsa:

  • Anderåsberget
  • Barkbergsknopparna
  • Bengtarkilen
  • Knutar Einars äng
  • Koppången Korpimäki
  • Långtjärn
  • Norra Gällsjön
  • Skinnaränget
  • Stopån
  • Tenningbrändan
  • Tjåberget
  • Österåberget

På Länsstyrelsen Dalarnas webbplats kan du hitta mer information om naturreservaten i Orsa med bland annat kartor, beskrivningar och skötselplaner. Klicka dig fram via sökrutan , kartan eller filtrera på Orsa kommun.