Tyck till om detaljplanen för Slipstenen - vårt nya särskilda boende

Just nu pågår samråd för detaljplanen för det nya särskilda boendet Slipstenen. Till och med den 2 november kan du tycka till kring de frågor som detaljplanen reglerar.

Dunge med björkar i en grön hage

Orsa kommun bygger ett nytt äldreboende. Boendet ska heta Slipstenen och innehålla 90 lägenheter för permanentboende och 18 lägenheter för korttidsboende. Slipstenen beräknas vara färdigt för inflytt i slutet av år 2023/början av 2024.

Till och med den 2 november pågår samråd kring detaljplanen för området.

Se filmen om detaljplanen och hur du gör för att tycka till

Detaljplan och samrådshandlingar

För att kunna tycka till om planen behöver du läsa samrådshandlingarna. Synpunkter ska sedan skickas in skriftligt.

karta med ritning

Kartan visar området som detaljplanen innefattar

Senast uppdaterad: 6 oktober 2020