Nyheter från kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober 2022

Publicerad: 24 oktober 2022 Uppdaterad: 22 februari 2024

Här kommer en sammanfattning av ärenden som var på agendan under kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 24 oktober.

Ordförande med klubba.

Det var första gången de nya ledamöterna, som valdes i kommunvalet i september, sammanträdde. Inledningsvis möttes ledamöterna av barn och lärare från musikskolan som sjöng och spelade.

Här är några av frågorna som avhandlades under kvällen:

Kommunfullmäktiges presidium 2022-2026

Till kommunfullmäktiges presidium för kommande mandatperiod valdes följande personer:

  • Anne-Marie Fröjdh (C), ordförande
  • Bernt Westerhagen (C), 1:e vice ordförande
  • 2:e vice ordförande - beslutet kommer fattas på kommunfullmäktige 12 december

Valberedning 2022-2026

Till ledamöter i valberedningen 2022-2026 valdes dessa personer:

  • Anders Rosell (S), ordförande
  • Gunilla Frelin (M), vice ordförande
  • Anna Pers (C), Per-Erik Wiik (C), Hans Andersson (SD) ordinarie ledamöter
  • Susanne Lindblad (C), Fredrik Jansson (C), Pia Ström (S), Jimmy Stanford (KD) och Lars-Olov Simu (KD) ersättare.

Medborgarförslag

Kommunen har fått in två medborgarförslag som besvarades under kommunfullmäktige:

  • Det ena handlade att byta ut läxor mot en timmes fysisk aktivitet sju dagar i veckan. Det är rektorerna som beslutar om läxor på sina skolor. Skolledningen tycker förslaget om mer fysisk rörelse är bra, men vill för den sakens skull inte ta bort möjligheten att ge elever läxor. Rektorerna i Orsa har sedan tidigare tagit beslut om att jobba med så kallade funktionsdugliga läxor i skolorna. Det betyder läxor som ger elever nyttiga kunskaper i vardagen, och fokus ligger på lästräning och nyhetsvärdering. Medborgarförslaget avslogs.
  • Det andra medborgarförslaget handlade om möjlighet för barn med rätt till särskild skolskjuts att få använda skolskjutsen till och från fritids även på lov eller i det fall fritidsplats behövs för barnets utveckling och hälsa. Skolan har idag ett reglemente som gäller alla länets kommuner och Dalatrafik och som innebär att barn har rätt att få skolskjuts till skolan, men inte till fritids och inte under lov. Däremot finns möjlighet att ansöka om särskilda skäl för skolskjuts, då genomförs en ansökan som bedöms individuellt. Medborgarförslaget avslogs.

Beslut om enskilda vattentäkter och tillhörande restriktioner

Frågan handlar om att skydda vattentillgångarna för dricksvatten för framtida generationer. Beslutet gäller geografisk avgränsning för skyddsområden och restriktioner för dessa skyddsområden.
Här kan du läsa mer om frågan i en tidigare nyhet

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget att skapa skyddsområden för enskilda vattentäkter och restriktioner för vattentäkterna.

Se sammanträdet i efterhand

Du som vill se sammanträdet i efterhand kan göra det via webbsändningen här på orsa.se/kommunfullmäktige

Senast uppdaterad: 22 februari 2024