Orsa kommun förbereder inför folkomröstning om vindkraft 9 juni 2024

Publicerad: 30 augusti 2023

Strategiutskottet i Orsa har beslutat om de praktiska förutsättningarna för en folkomröstning om vindkraft i Orsa. Planen är att hålla folkomröstningen i samband med EU-parlamentsvalet den 9 juni. Det slutgiltiga beslutet kring folkomröstningens frågeställning, valdistrikt och datum kommer att fattas av kommunfullmäktige under hösten 2023.

Vindkraftsverk, blå himmel med moln och träd i förgrunden. Foto.

Med anledning av Dalavinds ansökan om att uppföra en vindkraftpark inom områdena Noppikoski och Jordikamäck föreslås att Orsa kommuns invånare får möjlighet att yttra sig i frågan genom en folkomröstning. Alla politiska partier i kommunen har lovat att respektera utfallet av den rådgivande folkomröstningen.

Frågeställning och valdistrikt

Frågeställningen för folkomröstningen föreslås bli:

Ska Orsa kommun tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck?

Svarsalternativen är Ja/Nej/Avstår.

Folkomröstningen planeras att hållas i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni 2024 och i samma valdistrikt och lokaler som EU-valet:

Valdistrikt och vallokaler

Valdistrikt

Vallokal

Orsa mellersta

Kommunhuset

Skattungbyn/Kallmora

Skattungbyns bystuga

Orsa södra

Folkparken Skeer

Orsa västra

Hansjö bygdegård

Orsa östra

Lärcentrum, cafeterian

Utöver att rösta på plats i vallokalerna kommer röstning att kunna ske på följande sätt:

  • Via bud.
  • Förtidsröstning och ambulerande röstmottagare under den period som valnämnden beslutar för EU-valet.

Rösträkningen ska vara slutförd onsdagen efter valdagen.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023