Ansök eller säg upp fritidsplats

När ditt barn börjar skolan kan du ansöka om plats i fritids. Här kan du läsa om hur du söker plats, vilka regler vi har, hur du säger upp platsen och om fritids på obekväm tid.

Barn mellan sex och tretton år har rätt att gå i fritids om du som vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar.

Barnet får vara i fritids den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. Om du är arbetssökande eller föräldraledig för syskon har barnet inte rätt till plats i fritids.

Om barnet har särskilda behov kan du ansöka om en särskild fritidsplats.

Läs mer om vilka tider ditt barn kan vara i fritids.

Ansök i god tid om fritidsplats för ditt barn. Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

Ansök om fritidsplats , 262.7 kB.

Om du bara vill ha fritidsplats under skolans lovdagar kan du ansöka om tillfällig fritidsplats.

Ansök om tillfällig fritidsplats , 267.4 kB.

Du kan ansöka om fritidsplats av särskilda skäl om ditt barn

 • har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Ansök om särskild fritidsplats , 225.9 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Vi garanterar en fritidsplats inom fyra månader, men vi kan oftast erbjuda plats inom ett par veckor eller enligt dina önskemål. Rektorerna beslutar om när ditt barn kan börja i fritids.

När vi har en plats att erbjuda ditt barn får du ett brev från oss med information om när introduktionen startar. Du ska tacka ja eller nej till platsen på svarsblanketten och skicka den till oss inom 10 dagar.

Om du tackar ja till platsen placerar vi ditt barn och skickar ett beslut om placering till dig.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter fritids ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Du kan ansöka om du:

 • regelbundet arbetar under kvällar, nätter eller helger (under minst tre månader) och inte har möjlighet att ordna någon som passar ditt barn
 • är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller
 • är sammanboende och ni båda arbetar på obekväm arbetstid samtidigt.

Om du är föräldraledig, sjukskriven eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till fritids på obekväm tid.

Såhär ansöker du

Du ska ansöka minst 4 veckor innan du önskar att barnomsorgen ska börja. Du ska till ansökan bifoga:

 • ditt arbetsgivarintyg
 • ditt schema, det ska vara undertecknat och styrkt av din arbetsgivare
 • utdrag ur Belastningsregistret för skola och förskola för den personen du vill anställa, det beställer du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du har en sambo i hushållet ska den personen också bifoga sitt arbetsgivarintyg och schema.

Skolchef beslutar om din ansökan. Vi skickar sedan ett brev till dig med beslutet. Det är tidsbegränsat och gäller max ett år. Om ditt schema förändras ska du direkt lämna in nytt schema till oss.

Ansök om fritids på obekväm tid , 219.1 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Om du inte längre behöver fritidsplatsen ska du ska säga upp den skriftligt till oss. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i fritids eller inte.

Du kan inte säga upp din fritidsplats under perioden juni-augusti för att återkomma till fritids före den 15 september samma år.

Om du vill säga upp fritids på obekväm tid är det ingen uppsägningstid. Den dag vi tar emot din uppsägningsblankett räknas som uppsägningsdatum.

Vi fakturerar fritidsplatsen i efterhand. Därför kommer du att få en faktura även månaden efter att ditt barn har slutat. Vi kan säga upp barnets plats om du inte betalar fakturorna eller om barnet är frånvarande i mer än 15 dagar i följd utan anmälan.

Säg upp fritidsplats , 205.4 kB.

Du kan lämna in din uppsägning

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.
Senast uppdaterad: 1 mars 2021