Ansök eller säg upp fritidsplats

Behöver ditt barn fritidsplats ansöker du i god tid före önskat startdatum. Kom ihåg att räkna med inskolning. Ta kontakt med ditt fritidshem för att ta reda på hur inskolningen fungerar!

Här ansöker du om fritidsplats:

Ansök om fritidsplats

Om du bara behöver fritidshem under skolans lovdagar ansöker du här:

Ansök om tillfällig fritidsplats

Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan ni få plats även om du inte arbetar eller studerar:

Ansök om särskild fritidsplats

Behöver du inte fritidsplatsen längre säger du upp den genom att använda blanketten som du hittar här:

Säg upp fritidsplats

Du ska säga upp platsen en månad innan den sista dagen ditt barn ska gå på fritids. Under den tiden betalar du för platsen som vanligt. Du kan inte säga upp din fritidsplats under perioden juni-augusti för att återkomma till fritids före den 15 september samma år.

Tänk på att fakturering av fritidsplats görs i efterhand. Därför kommer du få en faktura även månaden efter att ditt barn slutat.

Kommunen kan säga upp plats vid bristande betalning och vid frånvaro i mer än 15 dagar i följd utan anmälan. Det är utskottet för Lärande som beslutar om detta.

Senast uppdaterad: 29 november 2019