Ansök eller säg upp fritidsplats

När ditt barn börjar skolan kan du ansöka om plats i fritids. Här kan du läsa om hur du söker plats, vilka regler vi har, hur du säger upp platsen och om fritids på obekväm tid.

Barn mellan sex och tretton år har rätt att gå i fritids om du som vårdnadshavare

 • arbetar
 • studerar.

Barnet får vara i fritids den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. Om du är arbetssökande, föräldraledig eller pensionär har barnet inte rätt till plats i fritids.

Om barnet har särskilda behov kan du ansöka om en särskild fritidsplats.

Läs mer om vilka tider ditt barn kan vara i fritids.

Ansök i god tid om fritidsplats för ditt barn. Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Du kan ansöka om fritidsplats av särskilda skäl om ditt barn

 • har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ansökan.

Ansök om fritidsplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Ansök om plats på Skattungbyns fritids
Skattungbyns fritids är ett fristående fritids. Om du vill ansöka om plats på deras fritids ska du kontakta dem och be att få deras ansökningsblankett.

Här hittar du kontaktuppgifter till Skattunge fritids. Länk till annan webbplats.

Vi garanterar en fritidsplats inom fyra månader, men vi kan oftast erbjuda plats inom ett par veckor eller enligt dina önskemål. Rektorerna beslutar om när ditt barn kan börja i fritids.

När vi har en plats att erbjuda ditt barn får du information från oss om när introduktionen startar. Du behöver svara på erbjudandet inom 5 dagar.

Om du tackar ja till platsen ska du registrera din inkomst inom 5 dagar till oss. Om du inte registrerar din inkomst fakturerar vi dig med den högsta avgiften, maxtaxa. Därefter placerar vi ditt barn och skickar ett beslut om placering till dig.

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter fritids ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Du och ditt barn ska vara folkbokförda i Orsa kommun.

Du kan ansöka om du:

 • regelbundet arbetar under kvällar, nätter eller helger (under minst tre månader) och inte har möjlighet att ordna någon som passar ditt barn
 • är ensamstående och arbetar på obekväm arbetstid, eller
 • är sammanboende och ni båda arbetar på obekväm arbetstid samtidigt.

Om du är föräldraledig, sjukskriven eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till fritids på obekväm tid.

Så här ansöker du

Du ska ansöka minst fyra veckor innan du önskar att barnomsorgen ska börja. Du ska till ansökan bifoga:

 • ditt arbetsgivarintyg
 • ditt schema, det ska vara undertecknat och styrkt av din arbetsgivare
 • utdrag ur Belastningsregistret för skola och förskola för den personen du vill anställa, det beställer du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du har en sambo i hushållet ska den personen också bifoga sitt arbetsgivarintyg och schema.

Skolchef beslutar om din ansökan. Vi skickar sedan ett brev till dig med beslutet. Det är tidsbegränsat och gäller max ett år. Om ditt schema förändras ska du direkt lämna in nytt schema till oss.

Ansök om fritids på obekväm tid , 333.1 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset eller
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Barnomsorg på obekväm arbetstid avvecklas från 1 juli 2024. Beslutat av kommunstyrelsen 2024-01-29.

Om du inte längre behöver fritidsplatsen ska du avsluta den genom att skicka in en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i fritids eller inte.

Säg upp fritidsplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är även en månad om du flyttar från vårt kommunala fritids till ett fristående fritidshem.

Om du vill säga upp fritids på obekväm tid är det ingen uppsägningstid. Den dag vi tar emot din uppsägning räknas som uppsägningsdatum.

Vi kan säga upp barnets plats om

 • du inte betalar fakturorna
 • barnet är frånvarande i mer än 15 dagar i följd utan anmälan
 • barnet är frånvarande i mer än 90 dagar i följd
 • du har lämnat fel uppgifter om din inkomst eller barnets vistelsetid.

Om du och ditt barn är folkbokförda i Orsa kommun och barnet går på skola i annan kommun och vill att barnet ska gå i fritids där ska du ansöka om det.

Båda kommunerna måste godkänna ansökan. Om ansökan godkänns ska Orsa kommun betala kostnaderna för fritidsplatsen till andra kommunen.

Ansök om fritids i annan kommun , 336.8 kB.

Du kan lämna in din ansökan

 • till Kontaktcenter i Kommunhuset eller
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.

Om ditt barn går i skola hos oss och ni flyttar till annan kommun, och vill att barnet ska gå kvar i vårt fritids ska du ansöka om det.

Båda kommunerna måste godkänna ansökan. Om ansökan godkänns ska den andra kommunen betala kostnaderna för fritidsplatsen till Orsa kommun.

För att ansöka ska du lämna ansökningsblankett samt ansöka om plats

Ansökningsblankett , 335.3 kB.

Ansök om fritidsplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Du kan lämna in din ansökan

 • till kontaktcenter i kommunhuset eller
 • via brev till adressen Kontoret för lärande, Box 23, 794 21 Orsa.
Senast uppdaterad: 15 april 2024