Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss på stadsbyggnadsförvaltningen för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Inga planer på granskning för tillfället

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Inga planer på granskning för tillfället

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Inga planer här för tillfället

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Inga planer här för tillfället

Här hittar du planprogram som inväntar godkännande.

Inga program för godkännande

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.
Gällande planer kan du öppna och läsa i kommunkartan.öppnas i nytt fönster

Inga planer som vunnit laga kraft för tillfället

Här hittar du program m.m.


Översiktlig planering

Förslag till Orsa översiktsplan har varit ute för granskning under tiden 18 januari - 22 mars 2019.

Översiktsplanen har tidigare varit ute på samråd, där har alla som vill har kunnat lämna in synpunkter på förslaget till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Efter samrådet har kommunen gått igenom alla synpunkter och gjort några ändringar.

Om inga större ändringar behöver göras efter granskningen så antas planen av kommunfullmäktige innan den vinner laga kraft. Den kommer då att ersätta den gällande översiktsplanen från 1994.

Hur kommunen behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer om här.

Senast uppdaterad: 16 juli 2019