Pågående planering

Här hittar du pågående planer och andra projekt som har med samhällsplanering att göra. Du är välkommen att komma in till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen för att titta på planerna och prata med våra handläggare.

Detaljplanering

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Inga planer här för tillfället

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Inga planer här för tillfället

Här hittar du antagna detaljplaner. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet anslagits på kommunens anslagstavla.

Inga planer här för tillfället

Här hittar du planprogram som inväntar godkännande.

Inga planprogram här inför godkännande

Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och börjat gälla. Det innebär att planen inte längre kan överklagas.

Gällande planer kan du öppna och läsa i kommunkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här hittar du godkända planprogram, gestaltningsprogram m.m.

Senast uppdaterad: 18 april 2024