Samhällsplanering

Samhällsplaneringen bidrar till att utveckla Orsa till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. Här hittar du information om samhällsplanering och om dina möjligheter att vara med och påverka.