Tani waa sida ay u shaqeyso!

Lacagta aragtida (Visionspengen) ayaa lagu dhawaaqi doonaa sanadkiiba mar. Muddo hal bil ah, qof walba wuxuu haystaa fursad uu ku codsado lacagta.

Bild
Senast uppdaterad: 30 maj 2023