Hjälpmedel

Ibland kan du behöva olika hjälpmedel för att göra vardagen enklare.

En äldre kvinna använder en rollator.

Om du har svårt att klara av vissa saker på egen hand finns det hjälpmedel som kan underlätta din vardag.

Bedömning av behov
Kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för bedömning, utprovning och förskrivning samt uppföljning av hjälpmedel i hemmet.

Det finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter.

Vissa hjälpmedel måste du bekosta själv, de flesta är dock lånehjälpmedel och du betalar enbart en engångsavgift på 250 kronor. Eventuella hjälpmedelskostnader faktureras.

Lämna tillbaka hjälpmedel

  • Alla lånehjälpmedel som inte behövs ska lämnas tillbaka.
  • Hjälpmedlet ska göras rent före inlämning.
  • Hjälpmedlet kan lämnas in i det stora förrådsutrymmet under Orsa vårdcentral (trappan ned när man kommer in i vårdcentralens entré).
Senast uppdaterad: 15 maj 2023