Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället, men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige. Senast Orsa drabbades av en översvämning var år 2001.

Varningsskylt står uppställd vid vägkanten. Den varnar för översvämning. Foto.

När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar. I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket ovanliga.

Översvämningar kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer.

100-årsflödet motsvarar en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. Den senaste gången Orsa drabbades av en översvämning var hösten 2001. Den var dock inte lika omfattande som år 1985 då flödena var höga i stora delar av Dalälvens avrinningsområde efter en regnig sommar och höst. Det inträffade översvämningar på många håll i Dalarna och i Orsa kommun skadades byggnader, broar och vägar.

I den interaktiva kommunkartan nedanför kan du se vilka områden som drabbas när ett 100-årsflöde inträffar.

Ditt ansvar

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Det innebär att du måste bedöma risken för översvämningar och vidta åtgärder för att minska skadorna. Det är något som också försäkringsbolagen kräver att du som fastighetsägare gör.

Vad gör räddningstjänsten?

Räddningstjänsten kan hjälpa till vid översvämningar om det finns möjlighet och resurser. Deras huvuduppgift är att skydda liv och samhällsviktiga funktioner.

Viktigt att tänka på vid översvämning

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet kan vara trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock.

Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller den plats du befinner dig på, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred, transportstörningar, strömavbrott och påverkan på dricksvattenkvalitén.

Skydda din bostad

Om det skulle bli översvämning finns en hel del man kan göra för att skydda sin bostad. Bor du låglänt nära ett vattendrag i en riskzon är det en god idé att ta reda på hur tidigare översvämningar i området betett sig och hur långt de spridit sig.

För att skydda din bostad mot översvämning kan du behöva planera och skaffa material till tillfälliga barriärer av sandsäckar, jord och lastpallar.

Inomhus kan du kolla golvbrunnarna. Ersätt gärna den traditionella golvbrunnen med en som går att stänga av manuellt, eller en självstängande. Eller montera en backventil under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset.

Börjar vattnet ändå strömma in i huset bör du agera snabbt, med sunt förnuft och som om du själv skulle betala skadan, råder försäkringsbolagen. Rädda det som räddas kan. Men stäng av strömmen först!

Översvämning vid dammbrott

I Orsa är risken för dammbrott mycket liten, men när en damm brister kan stora områden svämmas över.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024