Nyheter från kommunstyrelsens möte 12 april

Publicerad: 13 april 2023

Här kommer en sammanfattning av några ärenden som var uppe för beslut på kommunstyrelsens möte den 12 april.

En hand håller i en ordförandeklubba

Personer från Ukraina har enligt skollagen inte rätt till SFI eller annan utbildning inom komvux. Kommunstyrelsen beslutade att ändå ge de berörda personerna möjligt till detta. Beslutet rör fyra till sex personer i Orsa kommun.

Ukrainska medborgare som flytt kriget i Ukraina omfattas av massflyktningsdirektivet och har inte rätt till SFI. En del kommuner har ändå valt att erbjuda detta. Mora, Orsa och Älvdalen har gemensam gymnasienämnd, nämnden har föreslagit att samtliga kommuner ska erbjuda SFI för personer från Ukraina.

I Orsa bedöms fyra till sex personer vara aktuella för utbildning i SFI. Kostnaden är densamma som för etableringselever, det vill säga elever som går ett etableringsprogram via Arbetsförmedlingen med målet att snabbt sig svenska, hitta jobb och klara sin egen försörjning, och ligger på 4 200 kronor/månad.

Regeringen avsätter medel till SFI för ukrainare

Regeringen meddelade den 28 mars att de avsätter 100 miljoner kronor i vårändringsbudgeten till SFI för ukrainare. Kommunstyrelsen fattade beslutet under onsdagen för att gymnasienämnden ska kunna påbörja planeringen och genomföra undervisning i väntan på statsbidraget som delas ut av Skolverket under 2023.

Kommunstyrelsen i Orsa kommun beslutade att godkänna det markanvisningsavtal som planeras med byggherren Lillskär. Lillskär planerar att bygga nya bostäder på en tomt i nedre Kuruld i södra Orsa.

Här kan du läsa mer om markanvisningsavtalet i nedre Kuruld Länk till annan webbplats.

Kommunen redovisar en vinst på 26,9 miljoner kronor förra året, det är 20 miljoner mer än budgeterat. Anledningen är ökade skatteintäkter och att nämnderna redovisar överskott. Resultatet för hela kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, är 34,5 miljoner kronor för 2022.

Kommunstyrelsen beslutade om att fastställa årsredovisningen och lämnar därmed över den till kommunfullmäktige och revisorerna som sedan fattar slutgiltigt beslut.

Här kan du läsa mer om årsredovisningen för 2022 Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget om att avveckla stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Här kan du läsa mer om avvecklingen av stiftelsen Rovdjurscentrum Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 april 2023