Särskilt stöd och specialpedagogik

Det är viktigt att ditt barn mår bra för att kunna lära och prestera bra i skolan. Alla kan ibland behöva hjälp och stöd när livet känns jobbigt. Vi hjälper er att få den hjälp ni behöver.

Elever i grundskolan får särskilt stöd. Arbetar med iPad. Foto.

Grundskola

En del elever behöver ytterligare stöd utöver den ordinarie undervisningen. Det kan ske antingen i form av extra anpassningar av den ordinarie undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd.

Det är lärare och elevhälsa som utreder om eleven behöver särskilt stöd. Det sker i samråd med vårdnadshavare. Beslut om insatser tas av rektor.

Om du som förälder har frågor om anpassningar eller särskilt stöd för ditt barn, prata med barnets klasslärare eller mentor.

Förskola

I Orsa finns ett nära samarbete mellan de kommunala förskolorna och barnavårdscentralen BVC. Detta för att tidigt upptäcka de barn som är i behov av extra stöd i sin utveckling.

Om du som förälder har frågor om ditt barns utveckling eller något annat som rör ditt barn, prata med barnets kontaktperson på förskolan eller barnavårdscentralen BVC.

Senast uppdaterad: 15 mars 2024