Kriterier för visionspengen

Det här är de kriterier som måste uppfyllas för att söka visionspengen.

  • Förslaget ska genomföras inom Orsa kommun.
  • Förslaget ska vara nyskapande, gynna bygdens utveckling och bidra till att stärka bilden av Orsa enligt Vision Orsa 2050.
  • Sökanden kan vara förening (ideell/ekonomisk) eller en organisation.
  • Sökande har fullt ansvar för genomförande av förslaget utan extra stöd för detta projekt av kommunen.
  • Förslaget får inte ha enskilt vinstdrivande syfte och får inte konkurrera med näringslivet inom Orsa kommun.
  • Kommunen kan inte ge stöd till investeringar.
  • Förslaget ska uppmuntra tillgänglighet, likabehandling, öppenhet och tolerans och får inte strida mot svensk lagstiftning.
  • Ett projekt kan bara få visionspeng en gång.
  • Ett projekt kan ansöka om max 100 000 kr.
  • Förslaget ska innehålla en projektbeskrivning med tidsplan, en budget och vid behov en bedömning av hur resultatet ska förvaltas och skötas.

Ansökningsperioden är 4–25 mars 2024.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024