Kriterier för visionspengen

Det här är de kriterier som måste uppfyllas för att söka visionspengen.

 • Förslaget ska ligga i linje med Vision Orsa 2050 och gynna bygdens utveckling.
 • Sökanden, privatperson eller förening (ideell eller ekonomisk), ska ha anknytning till Orsa.
 • Sökanden ska vara beredd att ta fullt ansvar för förslagets genomförande.
 • Förslaget måste falla inom ramen för vad kommunen får stödja ekonomiskt.
 • Förslaget får inte ha enskilt vinstdrivande syfte.
 • Kommunen kan inte ge stöd till investeringar.
 • Förslaget ska vara nyskapande och bidra till att stärka bilden av Orsa enligt visionen.
 • Förslaget ska kunna genomföras utan extra stöd från kommunen.
 • Förslaget får inte vara diskriminerande, ha negativa miljöeffekter eller på annat sätt strida mot svensk lagstiftning.
 • Förslaget ska innehålla en projektbeskrivning med tidsplan, en budget och vid behov en bedömning av hur resultatet ska förvaltas och skötas.
 • Ett projekt kan bara få visionspengen en gång.

Ansökningsperioden 1–28 februari 2023 är nu stängd och inkomna ansökningar bearbetas.

Senast uppdaterad: 11 april 2023