Vanliga frågor om visionspengen

Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna om visionspengen.

Vem får ansöka om visionspengen?
Föreningar och organisationer kan söka. En ansvarig för projektet måste anges.

Vad får man använda pengarna till?
Pengarna får bara användas till kostnader som har direkt med genomförandet av ditt projekt att göra. De är inte ett arvode, utan en kostnadsersättning. Orsa kommun kan inte vara huvudman eller arbetsgivare för personer knutna till projektet.

Kan samma projekt få visionspengen flera gånger?
Nej, däremot kan tidigare sökande söka för nya projekt.

Varför behöver man inte vara Orsabo för att söka?
Vi vill fånga upp alla idéer som kan vara utvecklande för Orsa.

Varför får bara Orsabor rösta om förslagen?
Det beror på att det är skattepengar som finansierar visionspengen. Så man kan säga att det är Orsabornas egna pengar som ska fördelas.

När får Orsaborna börja rösta?
Förslagen läggs upp så fort som möjligt och röstningen pågår under cirka tre veckor.

Hur mycket kan man ansöka?
Det går att söka upp till 100 000 kronor för ett projekt. Det finns 200 000 kronor i potten.

När måste projektet vara färdigt?
Om inte något annat avtalats bör det vara klart inom ett år.

Vilka ingår i styrgruppen för visionspengen?
Styrgruppen utgörs av politikerna i strategiutskottet med stöd från tjänstemän på utredning och utveckling.

Varför måste man ha e-legitimation för att lämna förslag och rösta?
För att vi måste vara säkra på att få seriösa förslag och att det är Orsabor som röstar (se ovan).

Kan jag få hjälp med min ansökan?
Ja, vi hjälper dig gärna om du behöver hjälp. Hör av dig i så fall. Skulle din ansökan inte vara komplett så hör vi av oss.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024