Vanliga frågor om Visionspengen

Här hittar ni svaren på de vanligaste frågorna om Visionspengen.

Vem får ansöka om Visionspengen?
Alla som har en idé om hur Orsa ska bli bättre och hur Vision Orsa 2050 ska uppnås kan ansöka. Men det är Orsaborna som bestämmer vilket förslag som ska få pengar. Även föreningar och organisationer kan söka. Du måste ange en ansvarig för projektet, och om du inte fyllt 18 måste du ange en myndig ansvarig person.

Varför behöver man inte vara Orsabo för att söka?
Vi vill fånga upp alla idéer som kan vara utvecklande för Orsa.

Varför får bara Orsabor rösta om förslagen?
Det beror på att det är skattepengar som finansierar Visionspengen. Så man kan säga att det är Orsabornas egna pengar som ska fördelas.

Hur mycket kan man ansöka?
Varje utlysningsomgång finns 200 000 kronor att söka. Räcker pengarna till fler projekt kan styrgruppen besluta att dessa får dela på potten.

När måste projektet vara färdigt?
Om inte något annat avtalats bör det vara klart inom ett år.

Vilka ingår i styrgruppen för Visionspengen?
Styrgruppen utgörs av politikerna i strategiutskottet med stöd från tjänstemän på utredning och utveckling.

Senast uppdaterad: 6 juli 2021