Nyheter från kommunfullmäktige

Publicerad: 30 november 2022

Här är en kort sammanfattning av några av de frågor som var uppe på kommunfullmäktiges agenda måndagen den 28 november 2022. Fullmäktige beslutade bland annat om mål, budget, taxor och avgifter för 2023.

Ordförande med klubba.

Kommunplan 2023 och skattesats

  • Kommunfullmäktige godkände kommunplanen (mål och budget) för 2023.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

  • Kommunfullmäktige beslutade också att den kommunala skattesatsen för 2023 ska vara 22,32 procent.

Här kan du läsa mer om kommunplanen:
Förslag på mål, budget och skattesats för 2023 - (orsa.se)

Delårsrapport 2022

Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten för 2022. Delårsrapporten visar bland annat att kommunens ekonomiska resultat till och med den 31 augusti är 44 miljoner kronor.

Här kan du läsa mer om delårsrapporten:
Orsa kommun redovisar högt ekonomiskt resultat i delårsrapporten för 2022 - (orsa.se)

Taxor och avgifter

En av kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter är att besluta om taxor och avgifter för kommunala verksamheter.

Här kan du läsa mer om beslut kring taxor och avgifter (orsa.se)

Kompetensförsörjningsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade om en ny kompetensförsörjningstrategi. Att rekrytera personal med rätt kompetens är en av kommunens, och hela det offentliga Sveriges, största utmaningar i framtiden.

Här kan du läsa mer om kompetensförsörjningsstrategin:
Ny strategi för kompetensförsörjning i Orsa kommun - Orsa kommun

Se fullmäktigemötet i efterhand

Via länken nedan kan du se hela fullmäktiges sammanträde från den 28 november i efterhand. Du kan även ta del av underlagen till besluten i den så kallade mötesboken.

orsa.se/kommunfullmäktige

 

Senast uppdaterad: 30 november 2022